Adatkezelési Tájékoztató

   

  A jelen adatkezelési tájékoztató az Elevenpark Kft. („Adatkezelő”) által üzemeltetett Cyberjump Trambulinpark használata, valamint a tájékozódásra, foglalásra és belépőjegy vásárlásához használható online felületek (www.cyberjump.hu) látogatóként vagy regisztrált felhasználóként történő használata esetén irányadó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”) rendelkezéseivel összhangban.

  1. Az Adatkezelő

  Név: Elevenpark Kft.

  Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45.

  Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg. 13-09-130348

  Az adatkezelés címe: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.

  A tényleges adatkezelés webhelye: www.cyberjump.hu

  E-mail elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Adatkezelő nyilvántartási azonosítója:Hírlevél küldésére: NAIH-131598/2017.

  2. Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő megismerje a Cyberjump trambulin park látogatóinak igényeit, és hasznosabb, még inkább személyre szabott tartalmat és szolgáltatást, továbbá online-jegyvásárlás esetén megfelelő biztonságot nyújthasson, így különösen:

  • az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében;
  • igazgatási és jogi célokból, korlátozás nélkül ideértve a belső nyilvántartások vezetését;
  • a Weboldalon lévő tartalom a látogatók igényeinek megfelelően fejlessze;
  • a Vendéggel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében;
  • Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan hírlevelek (promóciós e-mailek, értesítések, ajánlatok, hűségprogramok, akciók, reklámok, emlékeztetők) e-mailen történő küldéséhez;
  • piackutatási célból a regisztrált vendégeket e-mailen, telefonon, vagy levélben történő megkeresése végett;
  • a foglaláshoz és belépőjegy vásárlásához szükséges adatok kezeléséhez;
  • a Vendégek részére online bankkártyás vásárlás esetén ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoringng.

  Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja.

  3. Sütik (cookies) használata

  Adatkezelő a www.cyberjump.hu oldalon sütiket használ. A sütik (cookies) információkat tartalmazó kisméretű fájlok, amelyeket internetböngészője a számítógépének merevlemezén tárol. A sütik lehetővé teszik a webalkalmazás számára, hogy az Ön preferenciáira vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén az igényeihez igazítsa működését, ahhoz, hogy mit szeret és mit nem.

  A sütikre vonatkozó külön szabályzat itt érhető el.

  4.Regisztráció

  Az érintettek köre („Vendég”): felnőttek, valamint kiskorúak, amennyiben felnőtt Vendég a regisztráció során az ő adataikat is megadja. (A kiskorúak védelme érdekében csak 18. életévüket betöltött felnőttek regisztrálhatnak.)
  Az érintett Vendég a regisztráció során saját jelszót hoz létre a weboldalon történő bejelentkezéshez. Vendég felel azért, hogy a jelszót bizalmasan kezelje. A jelszót harmadik személlyel megosztani nem szabad.

  5. Jegyvásárlás, bankkártyás fizetés, számlázás

  A online jegyvásárlás során (ld. Általános Szerződési Feltételek IV. B fejezet) Vendég hozzájárul ahhoz, hogy az Elevenpark Kft. által a https://www.cyberjump.hu felhasználói adatbázisában tárolt következő személyes adatok átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

  A Cyberjump.hu weboldal fizetési felületén az online jegyvásárlás során megadott (teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, közterület neve és jellege, házszám) adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja a regisztráló adataihoz, de kezeli az Adatkezelő jegyvásárlásra vonatkozó adatai között, és továbbítja a Kulcs-Soft Nyrt. számlázó programjába az elektronikus számla kiállítása céljából.

  6.Hírlevél küldése e-mailen

  A regisztráció során Vendég engedélyezi Adatkezelő számára hírlevél e-mailen történő. küldését Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan (promóciós e-mailek, értesítések, ajánlatok, hűségprogramok, akciók, reklámok, emlékeztetők). Adatkezelő a hírlevél címzettjeinek jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott személyes adatairól a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartást vezet. Leiratkozás esetén Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból a További Szolgáltatás címzettjének minden személyes adatát és a továbbiakban nem küld hírlevelet részére.

  7. Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése

  Adatkezelő a Cyberjump trambulin parkban videókamerákat üzemeltet. A kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó külön tájékoztató itt érhető el, valamint kifüggesztve megtalálható a Cyberjump trambulin park bejáratánál.
  Vendég az online regisztráció során és belépéskor tájékoztatást kap arról, hogy Üzemeltető a Cyberjump trambulin park területén csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készíthet, és azokat az Üzemeltető online (honlap, facebook, instagram, youtube, google+) felületein felhasználhatja. A felvételek készítéséről Adatkezelő a Cyberjump Trambulin parkba történő belépéskor külön is felhívja a Vendégek figyelmét, akik ezt a belépéssel, mint ráutaló magatartással is elfogadják.

  Ezek a felvételek a Ptk. 2:48. § értelmében vett nyilvános eseményen készített olyan felvételek („tömegfelvétel”), amelyeknél nincs szükség a Vendég (érintett) további hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és a jelen pontban foglaltak szerinti felhasználásához. Amennyiben a felvételek felhasználása vagy továbbítása esetlegesen közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás illetve tudományos kutatás céljára történik, úgy Vendég a 16. fejezetben foglaltak szerint tiltakozhat e felhasználás ellen.

  8. Az adatkezelés jogalapja

  A www.cyberjump.hu-n vagy a Cyberjump Trambulinparkban történő regisztráció során a személyes adatok megadásával Vendég beleegyezését adja ezen adatok kezeléséhez (továbbításához, tárolásához és feldolgozásához). Ennek során Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz az adatai biztonságos és a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmával összhangban történő kezelése érdekében.

  Az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően az Infótörvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett Vendég hozzájárulása.

  9. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok („Adat”)

  9.1   Vendég az online regisztráció során és személyesen is az alábbi adatokat köteles megadni

  1. a vezetéknév;
  2. keresztnév
  3. születési idő;
  4. e-mail cím;
  5. kiskorú Vendég vezetékneve, keresztneve és születési ideje.

  9.2   Vendég a jegyvásárlás során a számlázáshoz és bankkártyás fizetéshez az alábbi adatokat adja meg:

  1. számlázási név (vezetéknév, keresztnév)
  2. számlázási cím
  3. e-mail cím;
  4. telefonszám;

  A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról (a megadott bankkártya adatokról) az Üzemeltető nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

  9.3   A fenti Adatokon túl további adat megadása nem szükséges, ezek automatikusan törlésre kerülnek.

   

  10. Adatfeldolgozás

  Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

  Adatkezelő vállalja, hogy a Vendég számára bármilyen További Szolgáltatást csak a regisztrált Vendég kérésére, illetve előzetes hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az e szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

  11. Az adatkezelés időtartama

  Az adatkezelés időtartama a Vendég regisztrációjától addig tart, amíg a Vendég a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlését nem kéri. Amennyiben Vendég kéri a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlését, Adatkezelő 10 munkanapon belül a Vendég minden adatát törli a rendszeréből.

  Az online jegyvásárlás során a bankkártyás fizetéshez megadott adatokat az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő kezeli a http://simplepay.hu/vasarloknak/ oldalon található tájékoztatásnak megfelelően.

  12. Az Adatok tárolása és megismerése

  Az Adatokat Adatkezelő saját szerverén és számítógépein, papír alapon és digitális formában, vagy az ezzel megbízott harmadik fél telephelyén található számítógépes rendszereikben tárolja.

  A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő, erre feljogosított munkatársak férhetnek hozzá. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott cél érdekében harmadik személyek is hozzáférhetnek az Adatokhoz. Ebben az esetben a Adatkezelőt az Infótörvény 9. § (1)-(5) bekezdése szerinti kötelezettségek terhelik.

  Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

  13. Adatok továbbítása

  Adatkezelő az adatokat harmadik személyeknek csak jelen tájékoztatóban leírt esetekben (ld. 5. pontot), egyébként a Vendég előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és tudatos hozzájárulása esetén adja át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

  14. A Vendég jogai

  A Vendéget megilletik az Infótörvényben meghatározott jogok, így bármikor kérelmezheti az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton a fenti e-mail címen az alábbiakat:

  1. tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről;
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint;
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
  4. Adatkezelő nyilatkozatát az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásra.

  Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban tájékoztatást ad a Vendég Adatkezelő által

  1. kezelt adatairól;
  2. azok forrásáról;
  3. az adatkezelés céljáról;
  4. jogalapjáról;
  5. időtartamáról, továbbá
  6. az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

  15. Az Adatok helyesbítése és törlése

  Ha az Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.

  Az Adatot törölni kell, ha

  1. kezelése jogellenes;
  2. a Vendég kéri;
  3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről vagy törlésről az érintettet Vendéget értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vendég jogos érdekét nem sérti.

  Vendég a személyes adatai jövőbeni kezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) a regisztráció során vagy valamely rendezvényen megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett levélben (2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45.) vagy elektronikus úton (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) visszavonhatja.
  Amennyiben Vendég az Adatkezelő által nyilvántartott regisztrációs adat törlését kéri, vagy valamely a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési hozzájárulását vonja vissza, az a Vendég regisztrációjának törlését vonja maga után. Ebben az esetben Vendég a Cyberjump trambulin park szolgáltatásait csak újabb regisztrációt (regisztráció során kért személyes adatainak ismételt megadását) követően veheti igénybe.

  16. Tiltakozás
  A Vendég tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Vendég az Adatkezelő kifogás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, a Vendég – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. További eljárási rendelkezések az Infotörvény 21. § szerint alakulnak.

  17. Igényérvényesítés

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, a továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy az Adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárása ingyenes.

  A Vendég jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Vendég választása szerint – annak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  18. Egyéb rendelkezések

  Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Amennyiben ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal.

  19. Az érintett hozzájárulása

  Vendég tudomással bír arról, hogy jelen beleegyezése önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken bármikor visszavonható.

  Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatással nem ért egyet, ne adja meg adatait a weboldalon és/vagy Cyberjump trambulin park ügyfélszolgálatán. Kérjük szíves megértését amiatt, hogy a Cyberjump trambulin park szolgáltatásait az Adatkezelő csak azok részére nyújtja, akik Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben, valamint jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

  Hatályos: Budapest, 2018. január 1-jétől

   

  A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
  Elfogadom